Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg
Debat

Hvem skal bestemme over naturen?

På en tredjedel af Danmarks skovareal vokser der Rødgran, men Rødgranen hører ikke til i Danmark. Den er indført for ca. 150 år siden, og den mistrives, når vintrene er varme. Hvis klimaforandringerne fortsætter som vi tror, at de vil, hører Rødgranen om 100 år naturligt hjemme helt oppe i Mellem- og Nordskandinavien. Danmark vil være alt for varmt og tørt til den. Skal vi så blive ved med at plante Rødgran i skovene?

Og hvad med resten af Danmarks natur? Hvor langt skal vi gå for at bekæmpe nye arter? Og for at få gamle tilbage? Hvad er det for en natur, vi gerne vil have? Skal naturen bestemme selv, eller skal vi - og er vi bare en del af naturen?

Skovene i Danmark er dyrkede. Vi har et skovbrug og et landbrug. Skal vi nu også have et naturbrug og dyrke de arter, vi gerne vil have og udrydde, dem vi ikke kan lide? Det har jægerne gjort i mere end 100 år. De kaldte det jagthusholdning, når de udsatte harer, agerhøns, ænder og fasaner og udryddede duehøge, ræve og mårer. I dag har samfundet med fredning og lovgivning begrænset jagthusholdningen til næsten ingenting. Hvordan tænker du om resten af naturen?

Skal vi kun dyrke de arter og individer i skovene, som er indvandret af sig selv, eller skal vi f.eks. glæde os over, at skovbruget i mere end 100 år har importeret og dyrket frø af træer, som hører til i et varmere klima, end det, vi har lige nu? Skal vi byde de nordamerikanske nåletræer velkomne, fordi de kan trives i fremtiden eller udrydde dem, fordi de ikke var her i fortiden?

Og hvad med dyrene? Skal vi have Europæisk Bison i Nordsjælland, selvom vi tidligere kun har haft den i ca. 1000 år for mere end 10.000 år siden, da skoven i Danmark så helt anderledes ud, end i dag? Og skal vi give plads til elgene, som hele tiden kommer til os fra Sverige, og til ulvene, som er på vej tilbage via Tyskland?

Hvem skal bestemme? Ornitologerne, jægerne, naturskovsfreaksene, skovtursgæsterne eller politikerne?

På museet mener vi, at alle skal være med til at bestemme i en dialog med hinanden. Derfor er det meget  vigtigt, at vi alle sammen ved noget om, hvordan naturen i Danmark har været før, og hvad vi kan forvente os af den fremover. Det kan du blive klogere på, hvis du besøger museet og følger med her på hjemmesiden. God fornøjelse!