Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg
Med hjem fra naturen

Med hjem fra naturen

Nødder, bær, svampe, frø, kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos, lav og gran er bare nogle af de ting som mange gerne vil have med hjem fra skoven. Men hvad må du egentligt tage med hjem?

Hvad må man samle op?
Nødder, bær, svampe, frø, kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav må indsamles i begrænset omfang og kun til privat brug. Kogler må kun tages fra skovbunden.

I private skove skal man holde sig på vej og sti og må derfor kun indsamle hvad man kan nå derfra.

Man må ikke medtage pyntegrønt fra pyntegrøntbevoksninger, heller ikke grønt der ligger spredt på skovbunden. Det kan være lovligt at samle enkeltgrene op – i begrænset omfang til privat brug - hvis de ikke ligger i en pyntegrøntbevoksning.

Brænde og sanketræ må aldrig tages med hjem uden ejerens tilladelse. Ønsker du at sanke brænde skal du købe en særlig tilladelse. Det kan du læse mere om på Naturstyrelsens hjemmeside

Juletræer må aldrig tages med hjem uden ejerens tilladelse.

Hvor meget må man tage med hjem?
Statsskovene bruger som tommelfingerregel at man må tage hvad man kan have i en plasticpose. Tommelfingerreglen er kendt af mange skovgæster, men er ikke lovfæstet.

Hvad må man skære og klippe af?
Der må ikke klippes eller skæres grene af nåletræer uden ejerens tilladelse, uanset træarten eller hvem der ejer skoven. I offentlige skove må man skære eller klippe grene af løvtræer der er over 10 m høje.