Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg
Ulvens fremtid i Danmark

Ulvens fremtid i Danmark

Ulven optræder på den Europæiske Unions habitatliste, både på bilag II + IV.

Det betyder, at ulven er fredet i Danmark.

I forbindelse med at ulven etablerer sig som ynglebestand her i landet, giver habitatdirektivet ingen mulighed for regulering af bestandens størrelse, ej heller ved konflikter omkring husdyrhold. Det vil sige: ingen jagt eller regulering.

Kun hvis bestanden når et stabilt, bæredygtigt niveau, kan myndighederne beslutte at regulere ulvebestanden med et antal individer, hvis denne regulering ikke får en: ”væsentlig negativ virkning for de pågældende dyrearter” (Habitatdirektivets artikel 12, stk. 4).

Og kun hvis ulvebestanden giver alvorlige skade på besætninger af husdyr, og andre bydende nødvendige hensyn til samfundsinteresser, herunder af økonomisk art.

Det bliver derfor politikkerne og myndighederne, der, på denne baggrund, må skrive en forvaltningsplan, som på længere sigt tager højde for ulven i den danske natur.

I den forbindelse ville det være naturligt at skele til vores nabolande Sverige og Tyskland, hvor man har mange erfaringer med ulve som en del af naturen.

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum vil følge beslutningsprocessen og dokumenterer forløbet for eftertiden. Vildtforvaltningshistorien er et afgørende omdrejningspunkt i museets samlinger og udstillinger.

Den fremtidige forvaltning af ulven bliver et af den moderne tids mest interessante øjeblikke i forvaltningen af vores fauna.

 

Morten Kjelmann, 20. marts 2013