Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg
Jagtens fem faser

Jagtens fem faser

Parforcejagten var en ceremoniel jagt, som bestod af fem faser - eftersøgningen, mødet, forfølgelsen, hjortens død og hundenes belønning.

EFTERSØGNINGEN: Første fase var eftersøgningen, hvor en jagtbetjent afsøgte området med en sporhund for at finde den flotteste kronhjort til jagten. Når han havde fundet en egnet hjort, markerede han det sted, den holdt til, så det var muligt at finde den igen.

Eftersøgningen af den flotteste kronhjort.

MØDET: Herefter blev der afholdt et møde. Under mødet blev jagten planlagt ud fra det kendskab, man havde om den udvalgte kronhjort samt terrænet i området, og jagtdeltagerne blev fordelt på de forskellige poster.

FORFØLGELSEN: Et hornsignal blev givet, og jagten begyndte. Hundene og jægerne skulle forfølge én bestemt hjort, hvilket ikke har været let pga. det vanskelige terræn og andre dyr, der kunne distrahere både hunde og jægere. Undervejs kommunikerede jægerne med hinanden ved hjælp jagthorn, der var næsten 2 meter lange og snoet, de kunne bæres under jagten. 

HJORTENS DØD: Efter et par timers forfølgelse var kronhjorten løbet så træt, at hundene havde mulighed for at holde den fast. Jægerne blæste signalet "Hallali", som betød, at hjorten var stillet. Jagtdeltagere og tilskuere skyndte sig til stedet, hvorefter jagtherren gav den nådesstødet med sin hirschfænger.

HUNDENES BELØNNING: Hundene blev belønnet med kronhjortens indvolde blandet op med brød, og sporhunden, som havde lokaliseret hjorten, fik lov at gnave i dens hoved. Jagten har været meget hård og stressende for hjorten, hvilket har gjort kødet uspiseligt for mennesker, så hundene har nok fået alt kødet.

Mens hundene spiser deres belønning, blæses der særlige hornsignaler.