Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg
Hvad er verdensarv?

Hvad er verdensarv?

I 2015 blev Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland udpeget på UNESCOs verdensarvsliste, men hvad betyder det egentlig?

Verdensarv er, kort sagt, defineret som natur og/eller kulturarv af Enestående Universel Betydning. Ofte er der tale om bygninger, byer, naturområder eller kulturlandskaber. Eksempelvis er Den Kinesiske Mur, Roms historiske centrum og Great Barrier Reef i Australien blandt det mere end 1.000 steder i hele verden, der er optaget på UNESCOs verdensarvsliste. 

For at komme på UNESCOs verdensarvsliste skal det nominerede emne leve op til en eller flere af de krav, som UNESCO stiller for at blive optaget. Et område, som Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, skal blandt andet være enestående, autentisk og intakt. Samtidig skal det "udtrykke en vigtig udveksling af menneskelige værdier for udvikling i arkitektur, teknologi, monumental kunst, byplanlægning eller landskabsdesign".

Det er staten, der står for at indstille et landskab, en bygning eller et naturområde til UNESCOs verdensarvsliste. I indstillingen, som er en ansøgning på flere hundrede sider, skal det blandt andet forklares hvordan staten vil sikre at verdensarvsområdet beskyttes og forvaltes, så den enestående universelle værdi ikke går tabt. Det at blive optaget på UNESCOs verdensarvsliste er derfor også en forpligtigelse til, at staten, i samarbejde med lokale myndigheder, vil passe på verdensarven og sikre den for fremtiden.

Du kan læse mere om hvorfor Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland er verdensarv her