Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg
Hvorfor er Parforcejagtlandskaberne i Nordsjælland verdensarv?

Hvorfor er Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland verdensarv?

Parforcejagtlandskabet i de nordsjællandske skove er et enestående og autentisk eksempel på udvekslingen af og udviklingen i de europæiske værdier indenfor landskabsdesign i 1600-tallet. Jagtvejene, som danner kernen i parforcejagtlandskabet, fortæller om denne udvikling og om hvordan kontinentets enevældige herskere demonstrerede deres magt ved at kontrollere naturen. I Danmark var det kong Christian den 5., der i 1670'erne og i 1680'erne etablerede parforcejagtvejene i Nordsjælland.

UNESCOs kriterier

For at blive optaget på UNESCOs verdensarvsliste skal et nomineret emne have Outstanding Universal Value (OUV), eller oversat til dansk Enestående Universel Værdi. UNESCOs verdensarvskomité har udviklet i alt ti kriterier til at definere hvad OUV dækker over. Et nomineret emne skal leve op til et eller flere af disse kriterier.

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland lever op til følgende kriterier:

Kriterium ii: Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland er et enestående eksempel på hvordan udvekslingen af barokkens værdier i Europa påvirkede udviklingen indenfor landskabsdesign i det 17. og 18. århundrede. Landskaberne illustrerer en evolution i landskabsdesign.

Kriterium iv: Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland er et enestående eksempel på et kulturlandskab, der er skabt som et magtsymbol af den enevældige konge i slutningen af det 17. århundrede.