Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg
Vejen til optagelse på UNESCOs verdensarvsliste

Vejen til optagelse på UNESCOs verdensarvsliste

Det at blive optaget på UNESCOs verdensarvliste kræver - udover et relevant emne - grundigt forarbejde og en omfattende ansøgning til UNESCO. Det har taget mere end seks år fra ideen om at få optaget parforcejagtlandskabet i Nordsjælland opstod til at det blev en realitet i sommeren 2015.

Herunder kan du se forløbet i forbindelse med optagelsesprocessen:

  1. Optagelse af Nordsjællands Parforcejagtlandskab på den danske tentativliste til UNESCOs liste over verdensarv. Indstilling udarbejdet 2009. Optagelse sket pr. 1. februar 2010. Den tentativeliste indeholder emner, som den danske stat overvejer at få optaget på listen over verdensarv. 
  2. Udarbejdelse af ansøgning til UNESCO om optagelse på listen over verdensarv af en serie på tre (oprindelig fem) delelementer i Nordsjællands Parforcejagtlandskab, nemlig den sydlige del af Gribskov, Store Dyrehave og Jægersborg Dyrehave. Herunder gennemførelse af en sammenlignende analyse af europæiske parforcejagtlandskaber fra barokken. 2010-2013.
  3. Kulturstyrelsens foreløbige accept af ansøgningen medio 2013.
  4. Teknisk gennemgang af ansøgningen hos UNESCO ultimo 2013.
  5. Redaktion, sprogrevision og trykning af ansøgningen før endelig aflevering. Ultimo 2013 til primo 2014.
  6. Kulturminister Marianne Jelveds underskriver nomineringsdokumentet den 20. januar 2014.
  7. UNESCOs stillingtagen til ansøgning om optagelse på på UNESCOs liste over verdensarv. Vurderingen udføres af en rådgivende ekspertgruppe og omfatter bl.a. et besøg på lokaliteterne. 2014-15.
  8. Den 4. juli 2015 lykkes det for projektet at blive optaget på UNESCOs liste over verdensarv.