Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg
Vi skal beskytte verdensarven!

Vi skal beskytte verdensarven!

Kernen i det nordsjællandske parforcejagtlandskab er de linjer i landskabet, som jagtsystemet har skabt. Linjerne udgøres ofte af veje og stier, der er tydelige i landskabet, mens de andre steder er mere skjulte. Nogle steder er det for eksempel dæmninger over vådområder eller blot en strækning gennem skoven, hvor der ikke er nogen træer. Herudover danner en række forskellige elementer det samlede parforcejagtlandskab, eksempelvis vejsten, vejnavne, stendiger, bygninger og andre symbolske markører i landskabet. Det er vigtigt at beskytte alle disse forskellige elementer, så den enestående universelle værdi ikke går tabt.

Lovgivning beskytter verdensarven

Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland beskyttes af en række forskellige kommune- og forvaltningsplaner.

Gribskov, Store Dyrehave og Jægersborg Dyrehave og Hegn er statsskove, hvilket betyder at det er den danske stat der ejer dem. Det er Naturstyrelsen, der står for forvaltningen af skovene. Deres arbejde er styret af såkaldte driftsplaner, hvori det bl.a. er beskrevet hvordan man vil beskytte parforcejagtsystemerne.

Størstedelen af de arealer, der grænser op til skovene, er under kommunallovgivning. Disse områder beskyttes derved af kommunerne og det er deres ansvar at sikre, at der eksempelvis ikke bygges et moderne indkøbscenter lige ved siden af verdensarvsområdet. I alt grænser seks nordsjællandske kommuner op til verdensarvsområdet. Det drejer sig om Gribskov, Fredensborg, Hillerød, Allerød, Rudersdal og Lyngy-Taarbæk kommuner.

Eremitageslottet i Dyrehaven indgår også i parforcejagtlandskabet og beskyttes af Slots- og Kulturstyrelsens forvaltningsplaner.

et samarbejde

Repræsentanter fra Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen og de seks involverede kommuner danner Styregruppen for Det Nordsjællandske Parforcejagtlandskab. I styregruppen sidder desuden Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, der fungerer som Site Manager Institution. Det er blandt andet site manager institutionen opgave at holde øje med at de forskellige parter lever op til den lovgivning, der beskytter verdensarvsområdet. På Jagt- og Skovbrugsmuseet er der ansat en Site Manager, der varetager dette arbejde i det daglige.