Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg
Organisering

Organisering

Herunder kan du se hvordan UNESCO Verdensarvsområdet Parforcejagtlandskaberne i Nordsjælland er organiseret. En række forskellige instanser samarbejder om, at sikre, forvalte og udvikle verdensarvsområdet.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization): Er en del af FN og forvalter verdensarvskonventionen.

ICOMOS (International Council on Monuments and Sites): Fungerer som UNESCOs rådgivende ekspertorganisation for kulturarvsområdet.

Slots- og Kulturstyrelsen: Forvaltningsmyndighed for Verdensarv i Danmark og har den direkte kommunikation med UNESCO.

Styregruppe

Styregruppen for det nordsjællandske parforfejagtlandskab har til opgave at sikre at Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland lever op til de fælles målsætninger, der er fastsat i forbindelse med at områderne er optaget på UNESCOs verdensarvsliste.

Styregruppen består af repræsentanter fra: Allerød Kommune, Fredensborg Kommune, Gribskov Kommune, Hillerød Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum.

Herudover er følgende institutioner repræsenteret i styregruppen som observatører: VisitNordsjælland, VisitCopenhagen og Gentofte Kommune

Styregruppens medlemmer:

Jens Borsholt, Enhedschef, Slots- og Kulturstyrelsen

Lonnie Louise Burchardt Alsen, Programleder, Kyst og Turisme, Gribskov Kommune

Jette Baagøe (formand), lic.scient., Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Pia Kjær Jensen, Kultur- og Udviklingschef, Hillerød Kommune

Jens Bjerregaard Christensen (næstformand), kgl. jægermester, statsskovrider, Naturstyrelsen Nordsjælland

Hans Henrik Christensen (næstformand), statsskovrider, Naturstyrelsen Hovedstaden

Sidsel Poulsen, Centerchef, Center for Miljø & Plan, Lyngby-Taarbæk Kommune

Søren Birk-Sørensen, Teamleder, Center for plan og miljø, Fredensborg Kommune

Agnete Thomsen, direktør, Allerød Kommune

Jon Voss, museumsleder, Rudersdal Museer, Rudersdal Kommune

Site manager

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum fungerer som site manager institution. På Jagt- og Skovbrugsmuseet er ansat site manager Anders Kring Mortensen.